jörg piringer - [digital sound visual interactive poetry etc.]

nam shub micro

Bookmark and Share
nms
o
v
k
p
d
c
a
a
l
x
h
w
x
s
f
t
a
p
r
o
b
e
l
h
s
i
j
t
f
t
z
t
o
j
i
s
m
i
t
x
g
a
t
d
t
y
w
u
o
n
i
p
s
u
x
k
c
h
e
h
a
d
a
p
n
j
h
z
r
a
x
y
b
q
c
v
p
z
p
e


Follow jpiringer on Twitter follow me on twitter

subscribe on vimeo subscribe to my videos

listen on bandcamp listen on bandcamp

follow on soundcloud listen on soundcloud

subscribe to my newsletter subscribe to newsletter